Tillverkad med Xara Jädraås-Tallås Järnväg Leif fick på sin 65-årsdag av Karin en speciell gåva som “prova på tågförare  på Jädraås-Tallås Järnväg i Gästrikland (nordväst om Uppsala). Detta Detta är Sigbjörn, “mitt” lok utanför lokstallet. Bengt i full gång med sotningen Lokstallet med vattentornet i bakgrunden. På loket för första gången. Smörjning av hjulaxlar under överuppsyn av Kerstin Nu har Sigbjörn kommit ut på vändskivan och sprutar ånga. Snart klart för avgång. På Tallås blev det fikapaus.  Staffan kommer bakom mig. Så är vi tillbaka i Jädraås och vi går runt för att dra dagens första passasjertåg (på mitt tåg var det endast en passagerare, Karin). Här lämnade jag loket och lät proffsen Kerstin och Staffan klara sig utan mig. HISTORIA Musiejärnvägen  Jäderås -Tallås (JTJ) bildades på 1960 talet och fick överta delar av den då nedlagde bruksbanan Dala - Ockelbo - Norrsundets järnväg (DONJ). DONJ blev byggd under 1880 - åren, med syfte att transportera järnmalm från gruvor  i Dalarna ned till olika järnbruk som t.ex. Jädraås. Bolaget blev tidigt sålt till ett sågverksbolag och banans uppgift blev att transportera timmer, och då helt ned till Norrsundet vid kusten. Även om godstrafik var det dominerande, transporterade banan innan nedläggningen 1959  2 504 619 passagerare. JNT kör tåg mellan Jädraås och Svartbäcken nedre, en strecka på drygt 6 km. Klubbens önskan är att kunna lägga ny räls 4 km vidare upp till Svartbäcken, där dom redan äger ett stationshus. Banans spårvidd är 891 mm, en något udda spårvidd som endast har funnits på ett fåtal bruksbanor. I dag är det trafik varje söndag och några lördagar under sommarhalvåret. Allt drivs av ett gäng entusiaster som lägger ned det mesta av sin fritid på sitt stora intresse. Vid 50 -års jubileet 2011 utkom boken HÄR RULLAR ÅNGTÅGEN Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg 1961 - 50 år - 2011 Boken kan beställas hos JTJ. Efter resan intog vi en trevlig lunch på Jädraås Herrgård. Tyvärr var det fullbokat, så vi fick inte möljigheten att bo där. Istället blev natten tillbringad på värdshuset i WIj trädgård. Ett dåligt, spartanskt utrustat rum till ett alltför högt pris.